Privātuma politika

E-komercijas noteikumi un nosacījumi

1. Vispārīgie noteikumi:

1.1. Vispārējie noteikumi un nosacījumi ir piemērojami attiecībām starp vietnes www.activetoys.lv klientu (turpmāk - Pircējs) un vietnes īpašnieku www.activetoys.lv (turpmāk - "ActiveToys").

SIA VR27
Adrese: Asteru 5, Dreiliņi, Ropažu nov., LV-2130
Reģ. Nr.: 40203493723
AS SWEDBANK, SWIFT HABALV22
Konts:  LV67HABA0551054905273
Email: [email protected]

1.2. Attiecībā uz juridiskajām attiecībām, kas tiek izveidotas pērkot preces, vispārējie noteikumi un nosacījumi būs piemērojami

1.2.1. Vispārējie noteikumi un nosacījumi nedrīkst būt pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas normām, un, ja nepieciešams (strīdu vai nepilnīgu informāciju gadījumā), tiem tiek papildinātas spēkā esošās likumdošanas normas.
1.2.2. ActiveToys patur tiesības vienpusēji mainīt šos noteikumus un nosacījumus, kā arī produktu cenas, ar mērķi veicināt uzņēmuma rezultātus, konkurētspēju, turpmāku attīstību un produktu sortimenta papildināšanu vai modificēšanu. Grozījumi noteikumiem un nosacījumiem, kā arī produktu cenām stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti vietnē www.activetoys.lv. Ja Pircējs ir veicis pasūtījumu pirms noteikumu un nosacījumu grozījumiem stājas spēkā, piemērojami noteikumi un nosacījumi, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.
1.2.3. ActiveToys un Pircējs vēlas veikt tirdzniecības darījumu caur vietni www.activetoys.lv, saskaņā ar šajā dokumentā noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem.
1.2.4. Veicot pasūtījumu ActiveToys vietnē, Pircējs apstiprina, ka ir izlasījis un piekrīt pārdošanas noteikumiem.

2. Kontu norēķini:

2.1. Preces cena.
2.1.1. Produktu cenas, kas tiek pārdotas ActiveToys vietnē, ir norādītas eiro valūtā, bez piegādes izmaksām. Visas cenas ietver 21% PVN. Piegādes izmaksas tiek pieskaitītas produktu cenai.
2.1.2. Pircējam būs jāsedz šādas papildu izmaksas: muita, nodokļi un muitas izmaksas. Šāda veida izmaksas var ievērojami atšķirties un bieži ir atkarīgas no preces cenas un veida, iepakojuma svara un izmēra, kā arī galamērķa valsts nodokļiem, muitai un izdevumiem.
2.1.3. Pircējam būs jāuzņemas atbildība par jebkuriem importa nodokļiem, nodokļiem vai muitas izmaksām, kas jāmaksā piegādes laikā.
2.1.4. Starptautiska sūtījuma vērtību nevar mainīt vai atzīmēt kā "dāvanu".
2.1.5. ActiveToys patur tiesības regulēt cenas. Ja Pircējs ir veicis pasūtījumu pirms cenu maiņas stāšanās spēkā, piemērojama būs cena, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.
2.1.6. Detalizētāka informācija par piegādes metodēm un cenām tiek sniegta vietnē www.activetoys.lv pirkuma laikā.

2.2. Iepirkšanās
2.2.1. Preču cena vai pieejamība var regulāri mainīties bez iepriekšēja paziņojuma. Ja Pircējs ir veicis pasūtījumu pirms attiecīgo nosacījumu maiņas, Pircējam piemērojami noteikumi un nosacījumi, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.
2.2.2. Ja nebūs iespējams izpildīt pasūtījumu, Pircējs tiks informēts un veiktā samaksa tiks atmaksāta.

2.3. Maksājums

2.3.1. Ja pasūtījums un kontaktinformācija ir pareizi aizpildīti/nosūtīti, rēķins tiks nosūtīts Pircējam uz e-pasta adresi, kuru Pircējs ir sniedzis ActiveToys.
2.3.2. Pēc maksājuma saņemšanas par precēm/saņemšanas apstiprinājums tiek nosūtīts klientam pa e-pastu.

2.3.3. Mēs pieņemam Visa, MasterCard kredītkartes un PayPal maksājumus.
2.3.4. Pasūtījumi, kas veikti ActiveToys vietnē www.activetoys.lv, tiek apstrādāti no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 9:00 līdz 17:00, izņemot valsts svētku dienas.

3. Piegāde

3.1. Iegādātās preces tiek piegādātas Latvijas teritorijā ar Omniva un DPD pacomātiem vai ar Omniva, DHL un DPD piegādi uz klienta norādīto adresi.

3.2. Preču piegāde Eiropas valstīs tiek veikta ar DHL vai DPD piegādi.

3.3. Preču piegāde ārpus Eiropas notiek ar starptautisko piegādes pakalpojumu sniedzēju DHL.

3.4. Visas iegādātās preces tiks attiecīgi piegādātas uz klienta norādīto adresi, pamatojoties uz norādītajiem piegādes laikiem. Neparedzēti apstākļi un negadījumi var aizkavēt pasūtījumu piegādi. Piegādes termiņi un izmaksas ir pieejamas vietnē Piegāde | ActiveToys4. Pasūtījumu un preču atgriešana:
4.1. Patērētājam ir tiesības atteikties no pirkuma līguma bez norādes par iemesliem 14 dienu laikā no preču saņemšanas dienas bez maksas (ja patērētājs ir pasūtījis vairākas preces, kas tiek piegādātas atsevišķi vienā pasūtījumā - no pēdējās preces saņemšanas dienas) un saņemt atmaksu. Lai izmantotu atteikšanās tiesības, Pircējs var sūtīt atteikšanās paziņojumu uz e-pastu: [email protected]. Pircējam ir jānosūta vai jāatgriež preces ActiveToys uz 14 dienām pēc tam, kad Pircējs ir nosūtījis ActiveToys atteikšanās paziņojumu no līguma.
4.1.1. ActiveToys atmaksās Pircējam summu, ko viņš/viņa ir samaksājis (izņemot transporta izmaksas par preču atgriešanu un papildu izmaksas par piegādes veidu, ko patērētājs ir izvēlējies, kas nav lētākais standarta piegādes veids, ko piedāvā ActiveToys), 14 dienu laikā no atteikšanās paziņojuma saņemšanas. Tomēr ActiveToys patur tiesības aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad ActiveToys saņem preces atpakaļ. Pārdevējam ir jānovērtē iemesls, kāpēc preces tiek atgrieztas, un tikai tad nauda tiek atgriezta pircējam.
4.1.2. Lūdzu, pārliecinieties, ka atgrieztās preces ir nelietotas un atrodas oriģinālajā iepakojumā. Jūs esat atbildīgs par jebkādu preces vērtības samazinājumu, ja prece ir lietota citiem mērķiem, nekā noskaidrot preces raksturu, īpašības un sniegumu.
4.1.3. Oriģinālā iepakojuma jāatver uzmanīgi, nebojājot to. Pircējs neuzņemas atbildību par bojātu iepakojumu, ja iepakojumu nevar atvērt, neiznīcinot vai bojājot to. Ja Pircējs ir bojājis iepakojumu nolaidības dēļ, proti, bija iespējams atvērt iepakojumu, nebojājot to, Pārdevējam ir tiesības prasīt kompensāciju par radīto bojājumu.
4.1.4. Ja pircējs saņem preces un konstatē, ka tās ir nepareizas vai bojātas, vai preces nav pienācīgā stāvoklī vai nesaistītā iepakojumā, pircējam nekavējoties jāsazinās ar pārdevēja pārstāvi, sūtot ziņu uz e-pastu [email protected].
4.1.5. Pārdevējs ir atbildīgs par preču transportēšanu, kamēr tās tiek pārvadātas pircējam. Bojāšanās vai zuduma risks pāriet uz pircēju no brīža, kad preces ir saņemtas.
4.1.6. Ja produkts ir izgatavots ar pielāgotu dizainu (piemēram, personalizējums), tā atgriešana nav iespējama.
4.1.7. Lūdzu, nepiegādājiet produktu atpakaļ bez mūsu apstiprinājuma. Lai atrisinātu nepatīkamo situāciju, lūdzu, iepriekš sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected].


5.Pircēja personisko datu apstrāde

5.1. Pārdevējs izmanto Pircēja iesniegtos personiskos datus un informāciju par veiktajiem pirkumiem saskaņā ar Personu datu aizsardzības likumu tikai mērķim, kas nepieciešams Pircēja veiktā pasūtījuma izpildei. Pārdevējs nepārsūta Pircēja personiskos datus trešajām personām, izņemot piegādes pakalpojumu sniedzēju, tikai mērķim, kas nepieciešams preču piegādei klientam.

5.2. Pārdevējs apstrādā Pircēja personisko informāciju atbilstoši Pārdevēja konfidencialitātes vadlīnijām, kas ir pieejamas vietnē www.activetoys.lv. Lai iegūtu papildinformāciju par Pircēja personisko datu apstrādi, lūdzu, iepazīstieties ar informāciju vietnē www.activetoys.bigcartel.com/privacy-policy vai sazinieties ar ActiveToys.

6. GARANTIJA ATTIECĪBĀ UZ DEFEKTIEM UN PRETENZIJU IESNIEGŠANA

6.1. Ja pircējs vēlas iesniegt sūdzību:
6.1.1. Pārdevējs ir atbildīgs par iegādāto preču neatbilstību uz 2 gadiem pēc preču piegādes Pircējam. Pārdodot preces patērētājam, tiek pieņemts, ka preču neatbilstība līguma nosacījumiem, kas atklājusies 6 mēnešu laikā no preču piegādes datuma klientam, pastāvēja piegādes brīdī, ja šāda pieņēmuma nebūtība ir preces raksturā vai defektā. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par preču neatbilstību nekavējoties, 2 mēnešu laikā pēc tās atklāšanas, jeb jāiesniedz sūdzība.
6.1.2. Pircējs var iesniegt sūdzību, sazinoties ar "ActiveToys" rakstot uz e-pastu [email protected]. Lūdzu, norādiet pircēja vārdu, kontaktpersonas informāciju, sūdzības iesniegšanas datumu, preču defektu un sūdzības saturu sūdzībā, kā arī pievienojiet dokumentu, kas apliecina pirkumu.
6.1.3. Veicot pasūtījuma izpildi, Pārdevējs neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai citām sekām, kas rodas no tā, ka Pircējs sniedz nepareizu informāciju, tostarp par piegādes aizkavēšanos, ja tā ir saistīta ar apstākļiem, kas ir ārpus Pārdevēja kontroles.
6.1.4. Pārdevējs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nepareizu preču izmantošanu vai uzglabāšanu, ko pasūtījis Pircējs. Pircējam ir jānodrošina pareiza preču lietošana un uzglabāšana, ievērojot norādījumus un instrukcijas, kas pievienotas vai sniegtas kopā ar preci.

6.2. Ja precei ir defekts, patērētājam ir šādas tiesības:
6.2.1. Sākotnēji pircējam ir tiesības pieprasīt, lai preču defekti tiktu novērsti vai aizstāti ar jaunām precēm bez papildu izmaksām.
6.2.2. Pieprasīt preču cenas samazinājumu vai līguma pārtraukšanu, ja:
• pārdevējs nevar novērst preču defektus vai aizstāt preces ar jaunām,
• remonts nav izdevies,
• pārdevējs nav novēris preču defektus vai aizstājis tās saprātīgā laika posmā,
• preču remonts vai aizstāšana ir radījusi neproporcionālu neērtību patērētājam.
6.2.3. Pārdevējs neuzņemas atbildību par preču defektiem:
• ja preces defekta iemesls ir nepareiza lietošana vai  apkope vai fakts, ka produkts jau ir bijis atvērts vai remontēts, izņemot mūsu uzņēmumu;
• nepieļaujamas mehāniska bojājuma gadījumā;
• ja bojājums ir izraisīts pārvērtspriegumu, ūdens vai uguns bojājumu vai citiem apstākļiem, kas ir ārpus ražotāja kontroles.

7. KUPONA NOSACĪJUMI UN NOTEIKUMI:

7.1. Kuponi ir derīgi tikai noteiktā laika posmā.
7.2. ActiveToys patur tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt kuponus. Ja Jūs nepirkat kvalificējošās preces, kas ir pievienotas jūsu grozam, kad kupons ir spēkā, atlaide neattieksies.
7.3. Kuponi netiek piemēroti precēm, kas ir izpārdošanā.
7.4. Kuponu piedāvājums neattiecas uz atbilstošo preces iegādi, kamēr kuponu nav piemērojis.
7.5. Kupons var tikt izmantots tikai vietnē www.activetoys.lv.
7.6. Akcija ir ierobežota līdz vienam kuponam uz katru pircēju.
7.7. Akcija var nebūt iespējama -  apvienojot ar pastā nosūtām atlaidēm.
7.8. Ja jūs atgriežat kādu no ar kuponi iegādātajām precēm, kupona atlaidi vai vērtību var atskaitīt no atgriešanas kredīta.
7.9. Visiem produktiem ir piemērojami attiecīgie piegādes un apstrādes maksas.
7.10. Papildpreces prasa minimālu pirkumu.
7.11. Nederīgs, kur aizliegts ar likumu.
7.12. ActiveToys nav pienākuma veikt nodokļu maksājumus saistībā ar kuponu izplatīšanu vai izmantošanu.
7.13. Pircējam ir jāmaksā jebkāds attiecināms pievienotās vērtības nodoklis, kas saistīts ar kupona izmantošanu. Kuponi ir nederīgi, ja to izmantošana ir ierobežota vai aizliegta ar likumu.

8. CITI NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

8.1. Nosacījumi, kas nav noteikti šajos noteikumos, Pircējs un ActiveToys rīkosies saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem, kas ir spēkā Latvijas Republikā.

8.2. Strīdi, kas rodas starp Pārdevēju un Pircēju, tiks risināti ar sarunu palīdzību. Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, pircējam noteiktos gadījumos var būt tiesības vērsties Patērētāju strīdu risināšanas komisijā (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0) un/vai kompetentajā tiesā, saskaņā ar pircēja dzīvesvietas jurisdikciju. Patērētājam ir arī tiesības iesniegt sūdzību tiešsaistes strīdu risināšanas platformā, kas atrodas vietnē https://ec.europa.eu/consumers/odr/.